In memoriam: Max van Delft

Op 10 januari 2021 is Max van Delft op 26-jarige leeftijd overleden. Hoewel hij slechts kort lid was van Leithen heeft hij op velen van ons toch een bijzondere indruk gemaakt.

Zijn entree bij de club was opmerkelijk: een stille jongen, met mooie lange haren (denk aan Jan Timman in zijn jonge jaren…) en een vriendelijke uitstraling. Hij kwam binnen, stelde zich voor en ging rustig in een hoek staan kijken naar de analyse van een partij. Totdat vanuit diezelfde hoek opeens de opmerking kwam: ‘Maar je kunt toch beter met de loper nemen?’ Max had gelijk en dan heb je bij schakers natuurlijk al direct het pleit gewonnen: ok, je hoort erbij!

Niet gewend aan het schaken in competitieverband met een klok speelde Max de eerste twee clubavonden in een razend tempo zijn partijen. Maar slim en leergierig als hij was had hij al snel door dat je feitelijk zeeën van tijd hebt en dat de kwaliteit van je spel daardoor met sprongen toeneemt.

Naarmate de tijd vorderde bleef Max weliswaar even rustig, bescheiden en zachtaardig als die eerste avonden, maar begon hij toch steeds meer ‘los te komen’ en het was duidelijk aan hem te merken dat hij zich bij Leithen op zijn plek voelde. Het was dan ook geen wonder dat hij in de top-10 van de interne competitie eindigde en daarna zelfs de Carel Verbiest Beker wist te winnen.

Het is moeilijk te bevatten dat aan die periode al snel een einde kwam, vanwege de psychische problemen die Max ondervond. Via zijn vader liet hij destijds weten dat hij het ontzettend naar zijn zin had bij ons en dat hij, als het weer beter hem ging, graag weer zou komen schaken. Helaas heeft niet zo mogen zijn…

In memoriam: Nico de Haas

Ik schei d’r mee uit’. Vaak, te vaak, was dat vorig seizoen te horen op de clubavonden van Leithen. Iedereen wist het dan al: Nico de Haas had in een vroeg stadium zijn koning moeten omleggen. Waarna hij breed lachend vaak ook nog even concludeerde: ‘Er zijn geen aardige mensen meer…’

Nico’s gezondheidstoestand ging zienderogen achteruit en maakte dat het spelen van een degelijke partij schaak een beproeving werd. Noodgedwongen moest hij in september jl. dan ook bedanken als lid, maar hoewel hij lijfelijk niet meer aanwezig was bleef hij in ieders gedachten. Het bericht dat hij half januari op 86-jarige leeftijd was overleden kwam voor velen dan ook als een schok.

Nico was al geruime tijd ernstig ziek maar bleef Leithen trouw tot het moment dat het ècht niet meer ging. En als we het over trouw hebben dan is Nico wel hèt voorbeeld daarvan. Niet alleen in jaren lidmaatschap maar ook wat betreft zijn aanwezigheid op de clubavonden. Telkens kon aan het eind van een seizoen geconstateerd worden dat Nico de speler was die het minste verstek had laten gaan: in zijn laatste seizoen nog was hij op 28 van de 31 speelavonden aanwezig!

Hoe lang Nico al lid was van Leithen is lastig na te gaan. Het moet minimaal 50 jaar zijn want zijn naam komt al voor in het eerste nummer van het clubblad Leithen Koerier, dat verscheen in november 1969!

Nico’s sterkste periode aan het schaakbord lag in het begin van de jaren ’80: regelmatig was hij op de ranglijst van de interne competitie in de top-10 terug te vinden en ook speelde hij een aantal seizoenen in Leithen 1 waarin hij meestal rond de 50% scoorde.

Nico is in de 35 jaar die ik hem al kende eigenlijk nooit veranderd: altijd goed gehumeurd, ongecompliceerd, nooit een kwaad woord over wie dan ook, altijd in voor een geintje, makkelijk contact leggend met nieuwe leden, nooit klachten over de gang van zaken binnen de club (hoewel daar soms best wel aanleiding voor geweest zal zijn). Hij was een sportief tegenstander en een goed verliezer. Eén kanttekening daarbij: zijns inziens speelde het rumoer in de speelzaal hem vaak parten als het even niet lekker liep Waarna hij na zijn partij gezellig met een biertje in de hand een bijdrage ging leveren aan het rumoer…

Na zijn afscheid bij de club bleef bij iedereen de wens leven dat Nico af en toe toch nog zijn gezicht zou laten zien. Helaas is die hoop nu vervlogen, maar één ding is zeker: Leithen zal hem zeker niet vergeten!

Jos Vlak

In memoriam: Jerry van Dijk

Op dinsdag 21 februari 2017 overleed Jerry van Dijk op 57-jarige leeftijd.
Hoewel hij al bijna negen jaar lid was van Leithen, kenden met name de nieuwere leden hem niet. En toch was hij een trouw en betrokken Leithenaar! Deze schijnbare tegenstelling is makkelijk te verklaren: Jerry was onze webmaster die achter de schermen en met veel eigen inbreng onze prima functionerende website verzorgde. Dat er wel eens “klachten” kwamen als de website een week achterliep is tekenend over de waardering die er was voor Jerry’s werk. Ook het feit dat we de afgelopen jaren leden hebben binnengekregen dankzij onze website zegt genoeg.
Nadat Jerry in 2008 lid werd van Leithen werd hij een regelmatig bezoeker van de clubavonden en ook was hij altijd bereid mee te spelen in externe wedstrijden. Maar al snel veranderde dat patroon: Jerry gaf aan dat zijn zwakke gezondheid hem steeds meer parten ging spelen en dat hij eigenlijk al in “geleende tijd” leefde. Niettemin bleef hij zich inzetten voor Leithen. Zo was hij nauw betrokken bij de plannen voor het zomerschaak, dat inmiddels een groot succes genoemd mag worden en ontwierp hij ons clublogo.
Ook presenteerde hij het bestuur een jaar of vijf geleden een uiterst minutieus uitgewerkt plan om de ledenwerving nu eens gestructureerd aan te pakken. Verschillende doelgroepen waren in kaart gebracht, de (on)mogelijkheden om die te benaderen en de mogelijke positieve effecten op ons destijds fors gedaalde ledental. Er werden afspraken gemaakt over hoe, wat, wie en wanneer. Toen bij een volgende bespreking duidelijk werd dat er nog weinig werk was verricht (druk, druk, druk…) kreeg het bestuur de wind van voren, waarbij Jerry man en paard niet spaarde. Om vervolgens een dag of wat later zijn spijt weer te betuigen voor zijn uitbarsting! Want zo was hij dan ook wel weer.
In zijn werk voor de website toonde hij zich eveneens een perfectionist, wat met enige regelmaat leidde tot soms vinnige mailtjes als ondergetekende zijn bestanden weer eens niet aanleverde op de overeengekomen wijze: “Dat gaat dus niet. Heb je ‘m nog eens in het eerdere formaat wat afgesproken was? Zo blijf ik bezig.” Geen enkel probleem overigens: ik had er geen moeite mee om op zo’n manier bij de les gehouden te worden! Ook al niet omdat Jerry zijn berichtjes placht af te sluiten met een op de actualiteit afgestemd satirisch plaatje of een “wisecrack”, altijd goed voor een glimlach.
Zo sloot hij eens af met deze: Some say I’m a grumpy ‘ol wizzard, but that’s not true. I have the heart of a kind and gentle soul… in a jar, on my desk.
Of hij zichzelf hiermee bedoelde weet ik niet, maar ik denk dat Jerry het niet erg gevonden zou hebben als we ons hem herinneren als een grumpy ol’wizzard!

Jos Vlak

In memoriam: Cees de Nie

Op 3 juni 2012 is ons erelid Cees de Nie op 87-jarige leeftijd overleden. De laatste jaren mochten wij hem vanwege zijn verslechterende gezondheid nog slechts een enkele keer op de club begroeten. Desondanks zullen de oudere leden die hem nog als spelend lid hebben meegemaakt hem nooit vergeten zijn.
Cees (die bij Leithen zo heette, maar thuis gewoon als Kees door het leven ging…) is naar schatting ruim 45 jaar lid geweest van Leithen. Gedurende een groot aantal jaren was hij als materiaalcommissaris actief binnen de vereniging.
Hoewel zijn capaciteiten op het schaakbord hem nooit grote triomfen brachten, bleef Cees voor iedereen een lastige tegenstander. Gedreven, steeds loerend op een fout van de ander, en altijd vechtend tot het bittere einde. Ongeacht het resultaat bleef Cees na de partij de aimabele, rustige en bescheiden man met wie het gezellig napraten was onder het genot van een drankje. Cees was één van die zeldzame schakers aan wie je na afloop niet kon merken of hij gewonnen of verloren had!
Leithen neemt afscheid van Cees in de wetenschap dat we hem veel dank verschuldigd zijn en dat we hem niet zullen vergeten.

In memoriam: Jetti Stam

Ons lid Jetti Stam is op 30 juli 2011 op 83-jarige leeftijd overleden. Leithen verliest in haar een trouw lid en een markante persoonlijkheid. Ondanks haar hoge leeftijd en lichamelijke beperking was Jetti een trouw bezoekster van de clubavonden. Zodra het weer het toeliet met haar scootmobiel, in de winter met een taxi. Waarbij ze er na afloop van haar partij wel voor zorgde dat haar chauffeur zich pas meldde als ze onder het genot van een wijntje en een sigaret nog even gezellig had kunnen napraten…
Overigens ging het bij die ‘nazit’ zelden over schaken, maar over tal van andere onderwerpen. Want één ding is zeker: zelden zal Leithen iemand in de gelederen hebben gehad met zo’n brede belangstelling als Jetti. Zelf herinner ik me bijvoorbeeld hoe ze eens het gesprek op de zgn. vedische wiskunde bracht. Ik snapte er niet veel van maar Jetti beloofde mij een artikel mee te brengen over dat onderwerp. Toen ze dat niet de volgende week deed, maar pas enige tijd later verontschuldigde ze zich daar ook nog eens voor! Want ook dat was kenmerkend: haar oprechte interesse voor de mensen om haar heen en voor hun bezigheden, kinderen, relaties… Jetti kon bij Leithen met iedereen goed opschieten en iedereen kon met haar goed opschieten. Des te groter is de leegte die zij bij onze vereniging achterlaat.

Jos Vlak

In memoriam: Jur Bekooy

Op 1 maart 2009 is op 78-jarige leeftijd Jur Bekooy overleden. In korte tijd is een slopende ziekte hem fataal geworden. Jur was al vanaf begin jaren ’80 lid van Leithen en was een zeer trouw lid: slechts zelden sloeg hij een clubavond over en hij was ook altijd bereid om mee te spelen in externe wedstrijden.
In zijn beginjaren bij Leithen deed hij qua speelsterkte nauwelijks onder voor de top en speelde hij dan ook regelmatig mee in Leithen 1. Naarmate de jaren gingen tellen nam zijn speelsterkte af, maar zijn plezier in het spel had daar zeker niet onder te lijden! Zijn openingskennis liet wat te wensen over, maar als hij die fase van de partij goed had doorstaan dan was het oppassen geblazen. Alle sterke spelers hebben wel eens kennis gemaakt met de inventieve oplossingen die Jur dan op het bord wist te toveren en die hem menig punt opleverden. Remise leek in zijn woordenboek niet voor te komen, verliespartijen aanvaardde hij uiterlijk onbewogen en overwinningen werden al even rustig en bescheiden gevierd: ‘Zo, nu mag ik thuis tenminste een blokje kaas nemen…’
Jurs verdiensten voor de club reiken overigens verder dan het regelmatig spelen van zijn partijen. Zo was hij een paar jaar teamleider van een Leithen-achttal. Belangrijker nog: hij deed voor Leithen een aantal keer met succes een beroep op een subsidiepot bij Koninklijke Shell, speciaal opgezet voor oud-werknemers ter ondersteuning van hun activiteiten nadat zij met VUT/pensioen waren gegaan. Met deze welkome bijdrage konden extra activiteiten en materialen bekostigd worden.
We zullen Jur zeker gaan missen en wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Jos Vlak