John Kettenis * 13-06-1948 † 03-07-2024

 

John Kettenis
* 13-06-1948 † 03-07-2024

Op 3 juli 2024 verloor de Leidse schaakwereld een parel van een man: John Kettenis. De laatste jaren ging het al niet goed met zijn  gezondheid en complicaties bij een chirurgische
ingreep werden hem helaas fataal. Hij werd 76 jaar.

Eenieder die het geluk heeft gehad John te kennen, zal het er mee eens zijn: John was een heel fijne man om in de buurt te zijn: altijd goedlachs, goedgehumeurd en nooit een vuil woord naar een ander toe. Als je in één woord zou moeten noemen waar John actief aan
bijdroeg en zelf altijd al op zoek naar was is dat gezelligheid. Eén van de vele redenen, waarom we John zo enorm zullen missen. Of zijn partij nu gewonnen werd of dat hij hem verloor, dat maakte allemaal niet uit: als er na afloop nog maar even nagepraat/geborreld
werd. Waar men ook over sprak, John gaf altijd kleur aan de dialoog en straalde warmte en gemoedelijkheid uit.

John begon met schaken rond zijn 20 e in zoals hij dat zelf noemde: de schaftkeet op werk.

Dat was wel eens wat anders dan klaverjassen en hij pakte het schaken op als leuke hobby om bij tijd en wijle met vrienden te spelen met uiteraard een biertje erbij.

Eind jaren `80 begon het clubleven voor John: hij werd lid van LSG, één van de sterkere clubs in de Leidse omgeving. Al gauw kwam hij erachter dat er een behoorlijk verschil zat tussen huisschakers en clubschakers en zijn resultaten waren in het begin ondermaats. Maar het ging niet om de resultaten, het ging om de gezelligheid! Onder het voorzitterschap van Harm Frielink is hij een jaar of vijf secretaris bij LSG geweest en hij heeft een actieve rol gespeeld bij de organisatie van het Daniël Noteboomtoernooi. Driemaal raden in welke functie? De
catering uiteraard!

Ik leerde John in 2005 bij LSG kennen en vanaf het begin was er een gezamenlijke klik.

Tezamen met Daan Vernooij en Maurice Walraven zaten we ook samen in hetzelfde externe

team en speelde daar voornamelijk in de tweede klasse onderbond. Rond 2016 besloot LSG
de clubavond naar de vrijdag te verhuizen en dat was een vrij impactvolle gebeurtenis: samen met Chiel Kuiper kreeg Leithen er plotsklaps vijf nieuwe leden bij!

Dat Leithen de gezelligste club van het land is weten de ingewijden natuurlijk al lang, maar John was er vanaf dag 1 al kind aan huis. Zeker in de tijden dat de bar voor nog open was met Koos, Margreet en Agaat leverde dat vaak hele gezellige avonden op, die soms pas tussen 2 en 3 eindigden. John was hier steevast bij. John heeft samen  met ondergetekende ook de eerste opzet gemaakt van de bonte avond rond kerst, die de laatste jaren erg succesvol was op de club. Want zo was John wel, mits hij kon was hij de beroerdste niet om je te helpen / de handen uit de mouwen te steken.

Ook roemreus waren de geijkte uitspraken van John, die steeds weer terugkwamen:
“Bah’’ (uitspraak met nadruk op de B, meer een soort van bbbbbah) hoorde je John dan zeggen, als hij weer eens in een mooie tactische val trapte en hier te laat achter kwam. Of het plat Leidse “daar heb men weer zoiets’’. Of “wat is het toch een nare man!’’ als ik weer wat ongein met hem uithaalde. Ik hoor het John nog steeds zeggen. Alleen dan helaas in mijn hoofd, want John is er niet meer.

Het gemis dat hij bij Leithen achter laat is groot. Hij ging veel te vroeg. Het is onwerkelijk.

Het is oneerlijk. BAH!

Joris Kuipers